Traction avant 1955 koffer ombouwen naar wieltje

Recent (9-2021)  kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen.  Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.

Kwestie van smaak natuurlijk, en ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.

Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:

En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:

Foto uit 2007

De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.

Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit.  Dat mist volledig bij het koffermodel.

En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel).  Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.

De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.

 

DE AANPAK – staat gepland voor midden 2022, na afwerken van de ID20 –

LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.

BUITEN DE AUTO:

Eerst wordt een spatbordrand gemaakt die exact de vorm volgt van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering.   Daaraan wordt een plaatwerkrand gemaakt die past in het gat dat ontstaat bij verwijderen van de bestaande kofferklep.  Daarna wordt het vooral veel passen en meten.  Tijdelijk wordt het nieuwe plaatwerkdeel met plaatwerkrand voor het deksel gefixeerd met U-strips in plaats van het deksel.  Daarmee wordt alles een stuk beter te hanteren.

AAN DE AUTO:

 1. Vervolgens wordt het nieuwe plaatwerkdeel op de juiste plek gefixeerd en met kleine MIG puntjes vastgezet.
 2. Daarna aftekenen waar het overtollig materiaal eraf moet.
 3. Losslijpen van de nieuwe plaat, en
 4. alles op maat maken, randen kaal maken en
 5. het nieuwe deel opnieuw plaatsen, maten en puntjes vastlassen.
 6. 2e ronde puntjes lassen.
 7. Daarna de klep passen.
 8. Klep monteren en fixeren (met puntjes MIG vastlassen aan rand van plaat).
 9. Daarna met steeds een paar puntjes de plaat aan de carrosserie lassen, en steeds met lucht nakoelen.
 10. Steeds verder inlassen tot alles is gelast en steeds wachten en nakoelen met perslucht.
 11. Vervolgens zonder verhitten vlak slijpen met flapper wheel en
 12. daarna met fiber 2-K watervaste filler de las en directe omgeving vlak dichtsmeren.
 13. Daarna bondo over geheel, en
 14. met 60 grid vlak maken.
 15. Filler primer eroverheen,
 16. contrast erop spuiten,
 17. handmatig met 200 vlak maken,
 18. daarna weer contracts spuiten
 19. en met 400  vlak maken etc.
 20. Pinholes verwijderen en weer na
 21. contrast spuiten en met 800 vlak schuren.
 22. Waterproof naschuren met 1200 en
 23. daarna naar de spuiter.

LET OP om lichtgrijs filler, bondo enz. te gebruiken van dezelfde tint/kleur, dat scheelt achteraf mogelijke ellende bij het spuitwerk.

Traction avant 1955 koffer ombouwen naar wieltje ??

Recent (9-2021)  kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen.  Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.

De BN- uitvoering van een wieltje-achterbumper heb ik bij José Franssen nieuw aangeschaft.

Zo’n ombouw is een kwestie van (slechte) smaak natuurlijk, ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.

Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:

  Boven zie je hoe een wieltje-uitvoering er zonder klep (en bumper) uitziet.

En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:

Foto uit 2007

De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.

Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit.  Dat mist grotendeels bij het koffermodel.

De benodigde klep, nieuwe scharnieren met montagebeugels, de wielcover en de bevestigings vleugelmoer! Alles al een tijd geleden op de kop getikt.

En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel).  Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.

De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.

 

DE AANPAK – staat gepland voor eind 2023, na afwerken van de ID20 –

LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.

De bak waar het reservewiel normaal staat moet eraf, en de achterspatborden moeten worden verwijderd.  De koffer moet er natuurlijk af en de scharnieren gaan eruit.  De bestaande randen waar de koffer tegen rust gaan er allemaal af, zodat de oude plaat een beetje felxibiliteit krijgt voor de passing met de nieuwe klep en nieuwe kleprand + aanvullend plaatwerk.

Eerst wordt een plaat metaal uit één stuk gebruikt waar de vorm van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering wordt uitgesneden, maar waar extra ruimte wordt gehouden voor de lekrand waar het deksel in komt te liggen. spatbord.   De lekrand / goot wordt gemaakt vanuit de binnenkant van de uitgesneden plaat.   Als de plaat met rand goed passend om de klep past, las ik de plaat aan de klep vast met voldoende kleine spotwelds. Daarna wordt het met de plaat inclusief klep vooral veel passen en meten op de bestaande achterkant.

Om alles strak te krijgen begin ik met de nieuwe klep als uitgangspunt, en daaromheen komt de rand die pas moet worden gemaakt op de oude achterkant.  Die rand wordt uit één deel van de plaat gemaakt, en teruggebogen . De plaat met rand die rondom de kofferklep moet komen wordt daarna met spotwelds aan de kofferklep gefixeerd. Daarna wordt het geheel op de juiste plaats gezet, waar nodig nog extra in model gemaakt. Als alles perfect past, wordt het met schroeven op de achterkant vast gemaakt.  Daarna met een dunne slijpschijf worden beide platen doorgeslepen en stukje bij beetje met kleine spotwelds gelast. Verveolgens de vorm waar nodig herstellen en aflassen, slijpen, en de koffer losslijpen.  Daarna de rand van de klep fixeren aan de kofferbodem en zijkant (van binnenuit).

Vervolgens de onderkant, onder de klep dus, van een doorlopend profiel voorzien tussen de achterspatborden in.

Scharnieren plaatsen en klep monteren.

Kaal maken, plaatwerk strak maken, primer, strak maken en spuiten.

Doel is het zo te maken dat alles eventueel ook nog kan worden teruggebouwd naar de kofferuitvoering.  Dat betekent dat de ruimte tussen het grote gat voor de koffer en de kleinere wielhouder-klep met een te maken uitneembaar plaatwerkdeel wordt gevuld dat met klemmetjes aan de binnenkant wordt vastgemaakt aan de rand van het bestaande grote gat.  Voor de binnenrand gebruik ik voorgevormde spatbordrand, daar is betrekkelijk eenvoudig aan te komen.

De achterbumper moet in ieder geval ook worden vervangen door een type voor een BN met een wieltje, dus een deuk naar benden in het midden.  De bevestigingssteunen van de bumper moeten ook worden aangepast omdat de bumper een stuk moet opschuiven richting de carrosserie.

De trekhaak komt daardoor wel een heel stuk verder naar achter (optisch, de trekhaak verandert natuurlijk niet) en ik denk erover om de trekhaak voorlopig maar helemaal eraf te halen en eens te zien of ik ergens een type voor een wieltje uitvoering kan vinden.

Gewoon even passen waarbij je goed kan zien dat de koffer te klein is voor het wieldeksel. Je moet echt naar onder toe, vandaar de ‘gedeukte’ bumper om ruimte voor het wiel te maken bij de wieltjes uitvoering…

Mijn Traction Avant ombouw naar wieltje

Boven mijn auto, onder een wieltje uitvoering, de verschillen zijn duidelijk zichtbaar!

Onder: Let op de uithouders aan de zijkant bij dit model, in plaats van de kabel die bij de oudere modellen vanaf de onderkant werd toegepast.  Het lijkt er trouwens op dat het profiel dat de achterspatborden verbindt afneembaar is.  Ik heb het alvast besteld.  Dat profiel kan ik mooi als maatvoering gebruiken om de binnenplaat te laten aansluiten. Het profiel moet ik na verwijderen van de onderbak dan tussen de spatborden monteren.

Onder: Gelukkig kan de rand van de kofferbakbodem blijven zitten en een groot deel van de onderbak kan ook blijven zitten.  Alleen het deel dat uitsteekt gaat eraf.   Als je rechts aan de zijkant van de bodembak goed kijkt, kun je de lasnaad van het deel dat uitsteekt goed zien, waar de pijl naar wijst.

Ricoh Company Ltd.

Traction avant 1955 big trunk conversion to wheel holder trunk lid

Recently (9-2021) I was able to buy me a tailgate and wheel cover from a wheeled TA version.

This was the start of my project to convert my 1955 Citroën Traction Avant into a wheeled version.

It’s a matter of taste of course, and I just think a wheeled version is much nicer than such an imposed trunk.

Below you can see what my car would look like with a wheel instead of a trunk:

So- we’ll need to go from the picture ABOVE to the picture BELOW!

And, for comparison what my car looks like BEFORE the conversion to wheel:

Picture  dates from 2007

The trunk hangs from the part of the body directly under the rear window.

On a wheel version, there is still a section of sheet metal under the “kink” in the sheet metal that is under the window.  That is completely missing from the trunk model.

And the underside in terms of sheet metal runs all the way through (gray) , including under the trunk lid (gray lid with black wheel cover).  This should be constructed anyway, and connected to the existing trunk floor plate. Everything under and behind it has to be removed so also the spare wheel well and the existing extra extension of bumper brackets and the ‘standard’ extra bolted-on sheet metal.

The fender points L and R are connected with a piece of sheet metal, under the fixed body (grey). This sheet metal part is still readily available as an aftermarket part.

THE APPROACH – is planned for end of 2024, after finishing the ID20 –

LPG tank out, gasoline tank out from under it.

First, a new piece is made that follows the exact shape of the trunk lid of the wheeled version. To that, a sheet metal edge is made to fit into the hole created by removing the existing trunk lid. After that, it becomes mostly a lot of fitting and measuring.

The goal is to make it so that everything can also be rebuilt back to the trunk version if necessary. That means that the space between the large hole for the trunk and the smaller wheel holder lid will be filled with a removable sheet metal part to be made, which will be fastened to the edge of the existing large hole with clips on the inside. For the inside edge I will use preformed fender edge, which is relatively easy to come by.

In any case, the rear bumper must also be replaced with a type for a BN with a wheel, so a dent to the bottom in the middle. The mounting brackets of the bumper also have to be adjusted because the bumper has to move a bit towards the body.

This does move the tow bar quite a bit further back (optically, the tow bar doesn’t change of course) and I’m thinking about taking the tow bar off completely for now and see if I can find a type for a wheeled version somewhere.

Again: Fron ABOVE to BELOW conversion!

And this is how the license plate will be mounted after the conversion!  (The above picture is obviously not a 11B(N) but a TA15, as the bumper clearly indicates.

 

Just a fit where you can clearly see that the trunk is too small for the wheel cover. You really have to go down, hence the “dented” bumper to make room for the wheel at the wheel version….

 

error: Content is protected !!